چطور می توانم از ایران فرار کنم؟ / میثم بازیاری

 

 

این جمله پیامی است که این ماه ها و بارها از داخل کشور برایم ارسال شده

یا پیام های مشابه دیگری که همه نشان از عزم رفتن مردم از خانه آبا و اجدادی شان به یک سرزمین غریب و ناشناخته دارد

اکثر متقاضیان مهاجرت به خارج از کشور جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند و قدم در این مسیر پر فراز و نشیب می گذارند

اما با وخیم شدن اوضاع اقتصادی و کوچک شدن سفره های مردم حال دارد این سوال فراگیر می شود که:چطور فرار کنم

پدر و مادرانی که تماس می گیرند و نگرانی کاملا از صحبت هایشان مشخص است

نگرانی برای آینده فرزندانشان

انگار که هیچ چیزی برای خود نمی خواهند

حجم مهاجرت به خارج از کشور چه از راه قانونی و چه غیر قانونی افزایش چند صد برابری داشته اشت

بزرگترین دلیلشان هم وجود شرایط وخیم اقتصادی ایران است

این روزها همه در اندیشه ساختن یک زندگی بهتر می خواهند به هر قیمت و هزینه ای که شده از ایران بروند

به نظر می‌رسد، در این چند وقت اخیر با یک موج جدید مهاجرت روبرو خواهیم شد که البته هنوز اطلاع دقیقی در این باره نداریم.

با توجه به شرایط اقتصادی که پیش آمده،عده‌ بسیاری ترغیب شوند که مهاجرت کنند یا آنهایی که به داخل کشور برگشته‌اند، دوباره به خارج از کشور برگردند.

این امر طبیعی است و به هر حال شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی فعلی کشور مهاجرت اقتصادی را توجیه می کند

وقتی امکان بهره‌مندی از نیروهای اقتصادی داخل کشور وجود ندارد، گزینه بهینه این خواهد بود که از مواهب اقتصادی حضور آنها در بازارهای اقتصادی سایر نقاط دنیا استفاده شود.