وجدان بشریت دیری است که در خواب است

 

 

سید نادر آموزگار

 

 

نوجوان که بودیم عکس های بچه های منطقه آفریقایی بیافرا که تنها پوستی بر استخوان داشتند، به ویژه یکی که لاشخوری هم‌ در چند قدمیش نشسته و

منتظر مرگش بود تا او را بلافاصله ببلعد در روزنامه ها، مجلات و بخش های خبری سال ها منتشر و مخابره می شد.

آن خبر ها نوعا در تضاد و تقابل با به دریا ریختن اضافه تولید گندم توسط امپریالیست های آمریکایی برای بالا نگاه داشتن قیمت فروش گندم صادراتی آن

کشور تحت عنوان بی وجدانی سرمایه داری توسط چپ ها و دیگر انقلابیون آن دوران مطرح می شد.

بحران قحطی در بیافرا که در سال ۱۹۶۷ پس از آن که منطقه Sobgi در نیجریه شرقی استقلال خود را اعلام کرد و دولت نیجریه مردم آن‌مطقه را محاصره

کرد سه سال به طول انجامید و یک میلیون انسان بی گناه طی آن جان خود را از فرط گرسنگی از دست دادند.

تجاوز و بمباران ائتلاف سعودی علیه یمن که با حمایت کامل و محاصره دریایی آمریکا و تسلیحات انگلیس و فرانسه اکنون سال سوم را پشت سر گذاشته

هم اکنون تعداد قربانیانش از آن بحران به مراتب پیشی گرفته و به گفته ناظرین سازمان ملل آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد شمار افرادی که در

صورت عدم دریافت کمک جان خود را در یمن از دست خواهند داد تا پایان ماه جاری مسیحی به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

این آمار احتمالا به زودی با افزایش سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به نزدیک به ۱۲ میلیون نفر خواهد رسید.

این در حالی است که کل جمعیت یمن ۲۹ میلیون نفر بوده است و وضعیت موجود از معیار های نسل کشی یا genocide سازمان ملل به مراتب فراتر رفته

است.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما