استراتژی امریکا با طرفین برجام

 

 

سهراب سهیلی

 

 

پس از خروج امریکا از برجام،

اتحادیه اروپا و انگلیس به همراه روسیه و چین

به این اقدام ترامپ انتقاد های زیادی کردند.

اما ترامپ بی آنکه توجهی به کسی کند،

طبق وعده خود تحریم ها علیه ایران را برگرداند.

در دیدار ترامپ با رهبران کشورها در پاریس

که به مناسبت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس حضور داشتند

رئیس جمهوری امریکا در دیدار با امانوئل مکرون گفت:

فرانسه و دیگر کشورها نباید از برجام خارج شوند.

ترامپ با هوشمندی می خواهد اروپائیان را در برجام نگه دارد

تا اولا کمی از حجم انتقادات علیه خود کم کند

و ثانیا قیمت نفت را پایین نگه دارد.

تحریم نفتی ایران می تواند بازار نفت را با چالش روبه رو کند

از این رو ترامپ برای آینده این رویداد چاره اندیشی می کند.

قطع شدن دسترسی ایران به شبکه سوئیفت که امریکا فقط یکی از اعضای آن است

اولین گام برای وحدت کشورها علیه ایران است.

روسیه و سایر کشورهای منطقه در آینده

کسری ناشی از نبود نفت ایران را جبران خواهند کرد.

برای چنین کاری باید مقدمات فراهم شود.

ترامپ با گام برداشتن آرام به سمت روسیه و اروپائیان

و البته با حفظ فاصله، به نظر می رسد به هدفش برسد.

البته در جهان سیاست هر اتفاقی ممکن است رخ دهد

اما عموم پیش بینی ها حکایت از این دارد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما