تحریم ها دامن کارت های هدیه و اعتباری بانک ها را هم گرفت ، ۴۰ سال چه تولید کرده ایم؟

 

 

 

مهردادشاکری 

 

 

 

تمدید کارت‌های اعتباری در دست بررسی است / پیشنهاد افزایش مبلغ کارت هدیه

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

تمدید کارت های اعتباری در دست بررسی است.

پیشنهاد افزایش مبلغ کارت هدیه آماده ارائه به بانک مرکزی است.

از آنجایی که کارت های اعتباری وارداتی هزینه زا است ،

پشنهاد داده شد که تاریخ انقضای این کارت‌ها تمدید شود

تا نیاز به تغییر این کارت ها پس از ۵ سال نباشد.

چهل سال با همه دنیا سر جنگ داشتیم

منابع عظیم مالی و ثروت های ملی و پول فروش نفت را

خرج تفرقه افکنی و برادرکشی و تروریست پروری کردیم

از توسعه علمی و تکنولوژی کشور غافل شدیم

نابغه ها ونخبه هایمان را با عدم حمایت مجبور به ترک وطن کردیم

دم از مبارزه با امریکا واستکبار زدیم

دم از خودکفایی زدیم

اما فقط در کپی کردن و مونتاژ بمب و موشک های روسی و چینی به خودکفایی رسیدیم

به خاطر رفتار غلط حاکمیت تحریممان کردند

و ما تحریم ها را نعمت شمردیم

اما اینک با دور جدید تحریم های امریکایی

حتی از تولید کارت های اعتباری بانک ها و موسسات مالی هم کاری از پیش نبردیم

و با عدم ورود این کارت ها به کشور

مردم دچار مشکل جدی خواهند شد

و بانک ها قادر به ارائه و صدور کارت های اعتباری جدید نیستند

بنظر می رسد بهتر باشد سیستم نوین مالی و پولی را فراموش کنیم

و به ۴۰ سال قبل و دفترچه های کاغذی بانکی پناه ببریم

البته اگر در تولید کاغذ به خودکفایی رسیده باشم

 

 

نگام  ، ناگفته های ایران ما