افشاگری ظریف به واقعیت انکارناپذیر وجود پول شویی در کشور و درخواست دلواپسان از او برای ارائه سند!!!

 

 

سهراب سهیلی

 

جواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانی اقرار کرد

که در کشور ما افرادی هستند که به برخی نهاد ها وابسته اند؛

آنها پولشویی می کنند.

ظریف البته اسمی از هیچ نهادی نبرد

اما آشکارا گفت پولشویی در کشور ما وجود دارد،

و مقدار آن نیز بسیار زیاد است.

در واکنش به اظهارات ظریف

پژمانفر عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس گفت:

آقای ظریف برای ادعای خود در خصوص اینکه مخالفان FATF

خود مرتکب پولشویی شده اند یک مصداق بیاورند.

این نماینده مجلس ادامه داد:

قوانین مبارزه با پولشویی در کشور ما وجود دارد

و مشکل فقط اجرای آن قوانین است.

این به معنی آن است که انگشت اتهام پولشویی به طرف دلواپسان نشانه می رود.

همچنین چندین نفر از نمایندگان مجلس نیز این سخنان ظریف را ضد منافع ملی و چونان آتویی به دشمن دانستند.

آنها احتمالا بار دیگر ظریف را به مجلس بکشانند!

در کشور ما اختلاس، انبار کردن سکه

کمک های بی حساب و کتاب به کشور های اطراف

بودجه های میلیاردی نهادهای مذهبی و فرهنگی از یک طرف

تورم و رکود و در نتیجه این ها گرانی و فقر از طرف دیگر

اموری آشکار هستند که هر انسان ایرانی می داند.

فساد سر تا پای مملکت را گرفته

آن وقت نماینده مجلس می گوید آقای ظریف باید سند بیاورد.

باز هم به شرافت ظریف که بالاخره بعد از مدت ها

که دائم مشکلات داخلی و منطقه ای را معلول آمریکا می دانست

اکنون به این نتیجه رسیده اند که اندکی هم به سرمنشا مشکلات فراوان داخلی اشاره ای کنند!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما