چرا بی.بی.سی از صداوسیما جلوتر است؟

 

 

سعید برزین

 

آقای خامنه‌ای که میگویند مسول نیستند.

پس شما مدیران صداوسیما بیدار شوید.

سازمان شما ناتوان است.

در ارتباط با توده مردم مشکل اساسی دارد.

نمیتواند اطمینان آنها را جلب کند

و به گفتگوی عمومی یاری رساند.

این را مقایسه کنید با تاثیر گذاری سخن‌پراکنی بی.بی.سی.

ببینید میان امکانات و تاثیرگذاری هر یک چقدر اختلاف است.

صداوسیما حدود ۲۵ هزار کارمند و نیم میلیارد دلار بودجه دارد.

بی.بی.سی فارسی حدود ۱۵۰ کارمند و ۲۵ میلیون دلار بودجه دارد.

جواب مساله چیست؟

راز و سری در کار نیست!

فرمول فیزیک کوانتم نیست.

مسله روشن است.

روزنامه‌نگار بی.بی.سی، طبق مقررات سازمانی،

موظف به رعایت موارد زیر است:

اطمینان خاطر مخاطب را بدست آورد

حقیقت را بگوید

بی‌طرف و مستقل باشد

به افراد آسیب نزند

مصالح عمومی را رعایت کند

منصف باشد

حقوق شخصی افراد را محترم شمارد

شفاف گزارش دهد

پاسخگو باشد.

وجدان مدیر صداوسیما بیدار شو!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما