«اسماعیل گرامی مقدم»، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در مورد هجمه های اخیر به وزیر امور خارجه کشورمان درباره FATF اظهار کرد: این هجمه ها و حملات به وزیر امور خارجه کشورمان نشان می دهد کسانی که بی قانونی و فقدان بررسی منابع مالی، برای آنها منفعت داشته است مخالف تصویب FATF و CFT هستند و سخنرانی و ایرادات به حق دکتر ظریف را به ضرر خود می دانند.

وی در ادامه افزود:  برخی تا منافع آنها به خطر نیفتد از چنین امر بدیهی ناراحت نمی شوند و آن را محکوم نمی کنند. در کشور ما فقدان این قوانین باعث روان شدن و انتقال آسان پول های سیاه و کثیف شده است.

گرامی مقدم تصریح کرد: اولین اقدام FATF بعد از الحاق ما به این سازمان، بررسی منابع مالی و بستن انتقال پول بدون منبع با حجم های زیاد است.

وی اضافه کرد: عارضه مهم نپیوستن به FATF ایجاد شکاف طبقاتی است. زمانی که عده ای به واسطه پول های کثیف دارایی های میلیونی کسب می کنند، عده ای فقیرتر می شوند که این موضوع در آینده باعث افزایش چالش های اجتماعی و امنیتی خواهد شد.

وی بیان کرد: کسانی که مدعی شکست دولت و دکتر ظریف هستند هدفی جز فرافکنی ندارند. اینها بودند که در دوره آقای احمدی نژاد کشور را به سوی شکست بردند و باعث تحریم های شدید بر علیه ایران شدند.

گرامی مقدم گفت: ما از طریق برجام توانستیم به مجامع بین المللی ثابت کنیم که اهل صلح و تابع مقررات بین المللی هستیم. معتقدیم برجام معاهده‌ای موفق بین ایران و کشورهای غربی بوده و آمریکا از آن خارج شده است.

وی تشریح کرد: اسرائیل و عربستان برجام را توافق بدی می دانستند و جریان های راست تندرو هم در همان راستا برجام را محکوم می کنند. این جای شگفتی است و باید از آنها پرسید که چرا با کشورهایی مانند عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی که برجام را توافق بدی می دانند، هم سو شده اند.

گرامی مقدم در پایان اشاره کرد: دکتر ظریف به درستی در برجام نقش آفرینی کرده و از حقوق ملت ایران در مجامع بین المللی دفاع کردند. امروز هم نکوهش به سمت آمریکایی هاست که چرا از برجام خارج شده اند.