طرح فروش بنزین به همه افراد ، راهی برای خالی تر کردن جیب مردم

 

 

مهرداد شاکری

 

 

فروش بنزین به همه افراد کشور و خرید و فروش آن

جدای از آن که از لحاظ ایمنی خطرات فراوانی به همراه دارد

و هر خانه ای را تبدیل به یک مخزن بنزین آماده انفجار می کند

از ابعاد دیگر هم جای بحث دارد

این کار علاوه بر بالا بردن میزان قاچاق سوخت به کشورهای هم جوار

و به وجود آمدن بازار دلالی این کالای استراتژیک

عجز و ناتوانی حاکمیت در تامین منابع مالی برای اداره کشور را هم نشان می دهد

حاکمیت با این طرح قصد دارد

برای اداره کشور جیب های خالی مردم را خالی تر نماید

و کسری بودجه اداره کشور را از راه فروش لیتری بنزین به مردم جبران نماید

این یعنی تحریم ها کارد را به استخوان حاکمیت رسانده

و در منجلابی که خود ایجاد کرده اند در حال دست و پا زدن می باشد

بهتر است به جای ساخت موشک از جیب مردم ایران

و خالی کردن خزانه با حمایت از گروه های تروریستی در منطقه

همین پول ها را در شرایط سخت فعلی

صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم کشور کنیم

و مردم را بیشتر از این در تنگنا قرار ندهیم

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما