کاپیتولاسیون مدرن در نظام مقدس جمهوری اسلامی!!!

 

امیر عطایی

 

زنان و مردان خارجی دست در دست هم و با احترام وارد ورزشگاه آزادی می شوند

و تیم مقابل ایران را تشویق می کنند،

زنان ایرانی بیرون ورزشگاه می مانند!

زن اروپایی به تنهایی بر روی جاده های ایران و با موتور به سفر و سیاحت می پردازد،

زن ایرانی حق راندن موتور را ندارد!

هواپیماهای ایران در بسیاری از کشورها سوختگیری نمی شوند،

هواپیماهای همان کشورهای تحریم کننده با احترام وارد فرودگاه های ما می شوند و سوخت میگیرند!

اگر در پیش از انقلاب کاپیتولاسیون نظامی داشتیم،

امروز کاپیتولاسیون مدرن و فراگیر

موجب حقارت و تمسخر نژاد ایرانی شده.

از چه به این روز گرفتار شدیم؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما