مذاکره و معامله کنید – با معلمین

 

سعید برزین

 

به نفع جمهوری اسلامی است.

حرکت‌های سندیکایی سوپاپ اطمینان هستند.

آنها را فعال کنید.

فشار را از جامعه کم خواهد کرد

و به نفع همه خواهد بود.

گفتگو با سندیکای معلمین

و رسیدگی قانونمند به خواسته آنها

حرکت به سمت سازش با جامعه مدنی است.

ثبات و پایداری میاورد.

سندیکاها باید با وزارتخانه‌ها و صاحبان سرمایه مذاکره کنند.

سندیکاها را باید به رسمیت شناخت.

فعالیت اجتماعی و فرهنگی آنها زیربنای یک جامعه سالم است.

معلمین از شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار مملکتند.

همگی آنها خدمتگذار و محبوب مردم محسوب میشوند.

هر تحصیلکرده ایرانی دستبوس معلمی است که زحمت او را کشیده.

خواسته‌ و گفتمان جنبش سندیکایی معلمان روشن است

و نیازی به اغراق ندارد.

تایید آن به انزاوی عناصر افراطی می‌انجامد.

در دروران خاتمی، دولت برای تقویت سندیکاها سرمایه مادی و سیاسی میگذاشت.

اکنون هم مذاکره و معامله بامعلمین یک بازی برد-برد برای همه است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما