روسیه رفیق نیمه راه ایران

 

 

سهراب سهیلی

 

 

یکی از بندهای برجام فروش هواپیمای ایرباس بود

که پس از خروج امریکا از برجام این قرارداد نیز معلق شد.

هواپیمای توپولف روسی که چندین بار در ایران سقوط کرد کافی نبود

دولت قصد خرید هواپیمای سوخو سوپرجت ۱۰۰ داشت

از قرار معلوم روسیه بنا بود این هواپیما را به ایران تحویل دهد

اما با تهدید امریکا شرکت هوافضای روسیه

در فروش این هواپیما به ایران تجدید نظر می کند.

اگر چه روسیه و امریکا دو رقیب دیرینه هستند

که همچون دو قدرت جنگی ذاتا با هم اختلاف نظر دارند

اما گاهی برای سود و منفعت بیشتر خود با هم شراکت می کنند.

جنگ جهانی دوم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از نمونه های این همکاری است.

اکنون منطقه خاورمیانه در وضعیتی قرار دارد

که دو رقیب شرقی و غربی هم قصد به تاراج بردن ذخایر آن را دارند

و هم در عین حال نگاهی هزینه-فایده دار به استراتژی های خود می کنند.

از این روست که شرکت سوخو از ترس تحریم امریکا

قصد نفروختن هواپیمایش به شرکت ایرانی را دارد.

یعنی روسیه به وقت منفعت خود ، پشتیبان ایران است

اما همین که بداند ذره ای منافعش به خطر می افتد

هر کشوری را قربانی می کند.

ایران نیز با راهی که انتخاب کرده است

راه و چاره ای دیگر ندارد

به جز اطاعت امور روسیه و شخص پوتین.

امیدواریم کاری که کارتر با رژیم شاه کرد،

پوتین با این حکومت نکند

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما