زن ستیزی ؛ حاصل تفکر مراجع تقلید حکومتی و مروجان خشونت در قم

 

 

 

سهراب سهیلی

 

 

متاسفانه برخی از مراجع تقلید حکومتی چشمان خود را به فساد گسترده و سیستماتیک نظام بسته اند

چرا که بیت آنان ، خود نیز آلوده به فسادی است که ناگزیر برای جبران هزینه های بیت

بایستی در مقابل مفاسد بزرگ حاکمیت سکوت پیشه کنند

البته این نکته از ساحت مراجع تقلید واقعی و مردمی

هم چون حضرت آیات وحید خراسانی ، صافی گلپایگانی ، شبیری زنجانی و …. به دور است

اما مراجع تقلید حکومتی هم چون مکارم شیرازی و نوری همدانی و مروجان خشونت چون مصباح یزدی

که تمامی هزینه های بیت و موسسه و شهریه پرداختی آنان

از رانت های حکومتی و معاملات نامشروع اقتصادی تامین می شود

همواره در دو دهه اخیر چنین رویه ای را اتخاذ نموده اند

و اکنون هم که برای یک بار ، آن هم با اجبار رئیس فدراسیون فوتبال

که تعداد اندکی از بانوان وارد ورزشگاه شدند،

داد این مراجع حکومتی درآمده و فریاد وا اسلامای آنان گوش فلک را کرده است.

گویا دین نه با مکیدن خون مردم و نه با مفاسد کلان اقتصادی

که با حضور زنان در ورزشگاه ها به خطر افتاده و موجب رسوایی می شود!!!

مگر این ورزشگاه چه چیز دارد که زنان نمی توانند وارد آن شوند؟

اگر نفس تجمع زنان و مردان باشد

پس هرگونه تجمع مختلطی نباید شکل بگیرد

اما اگر تنها ورود زنان به ورزشگاه مشکل ساز است

پس انگار ایراد از ورزشگاه است نه زنان!

آخر این چه منطقی است که زنان حق ورود به ورزشگاه را نباید داشته باشند؟

کدام قانون و شرع و عقلی چنین حکمی داده است؟

تا کی می خواهیم با زور و اجبار مردم را دنبال تفکرات غلط و قرائت ناصحیح خود از اسلام بکشانیم؟

منع و اجبار نه تنها نتیجه بخش نیست و نبوده است بلکه نتیجه عکس داده است.

۴۰ سال است که این تفکر غلط و این قرائت ناصحیح از اسلام ،

زنان را مجبور به پوشش های اجباری مطابق با خواست این تفکر کرده است

اما در عمل تعداد بیشماری از زنان نه تنها باوری به این امر ندارند

بلکه در حال جنگیدن بر ضد این تفکر غلط و این گونه ممانعت ها هستند.

امر به معروف و نهی از منکر اگر آزادی و کرامت انسانی را خدشه دار کند

نه تنها مفید نیست که سراسر ضرر است.

نه خدا و نه پیغمبر خدا گفته است که انسان ها باید به زور حرف و اسلحه و شمشیر هدایت شوند

متاسفانه در مکتب ترویج خشونت این مراجع حکومتی

و برخی از مروجان ترویج خشونت هم چون فرقه ضاله مصباحیه

بسیاری از طلبه های تحت آموزش این تفکر

به جای آن که اسلام رحمانی و سیره اهل بیت و رحمت و شفقت پیامبر و تاریخ علم در اسلام و غرب را بیاموزند

با اتخاذ روش های بدعت آمیز این تفکر خطرناک

چگونه برخورد کردن با زنان بدحجاب را می آموزند

اگر قرار بود تمامی زنان این مملکت آن گونه که شما می خواهید انجام دهند

اکنون شما نوع پوشش و ورود زنان به ورزشگاه ها را یک مشکل بزرگ توصیف نمی کردید

اگر تاکنون زنان گوش به فرمان شما نشده اند

تا قیام قیامت هم نخواهند شد

در نتیجه: هر چه اجبار بیشتر، تبعیت و فرمانبرداری کمتر.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما