حلقه محاصره تنگ تر شد ، تحریم های امنیتی در راه است ؛ به بهانه دستگیری پرفسور جواد ریحقی دانشمند هسته ای ایران به دست پلیس دانمارک

 

 

مهرداد شاکری

 

پس از اعمال مجدد تحریم های امریکا بر علیه ایران

و تشدید وضعیت خراب اقتصادی در کشور

و قطع ارتباط مالی و تجاری بسیاری از کشورها با ایران

و تبعیت واقعی از امریکا بر علیه ایران

به نظر می رسد حلقه های محاصره ایران

روز به روز در حال تنگ تر شدن می باشد

دستگیری پرفسور جواد ریحقی دانشمند هسته ای ایران

به دست پلیس دانمارک

به دلیل وجود اسم وی در میان تحریم شدگان ایرانی از طرف امریکا

مصداق بارز همراهی اروپا در همراهی با امریکا بر علیه ایران می باشد

با این نوع برخوردها باید در واقع فاتحه برجام را بخوانیم

و خود را آماده روزهای سخت تری در کشور نماییم

وقتی شهروندان ایرانی در اروپا برای شرکت در یک جلسه علمی

با خطر دستگیری روبرو باشند

باید محاصره امنیتی را هم به لیست تحریم ها و محاصره های دیگر اضافه کنیم

تداوم و استمرار این شرایط برای ایران

می تواند باعث لطمات جبران ناپذیری در همه زمینه ها باشد

باید تا دیر نشده فکری کنیم

اما متاسفانه حاکمیت خود را به خواب زده و قصد بیدار شدن ندارد

 

 

نگام  ، ناگفته های ایران ما