به گزارش برنا ؛ حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز و رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب ایران،  در مورد محوریت دیدار نمایندگان خانه احزاب با «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه، قانون احزاب گذشته را کاملا بند به بند بحث و بررسی کردند و نواقصی که وجود داشت را مورد بازبینی قرار دادند. بررسی تطبیقی هم با قوانین احزاب دنیا انجام شد و چالش هایی که در قانون احزاب وجود داشت کارشناسی و کلمه به کلمه و جمله به جمله این کار انجام شد.

وی در ادامه افزود: حدود یک سال است که کارگروهی در مرکز پژوهش های مجلس با حضور اعضای منتخب شورای مرکزی نمایندگان خانه احزاب، نمایندگان مجلس، معاونت سیاسی وزارت کشور و مسئولین و کارشناسان تشکیل شده است.

کنعانی مقدم بیان کرد: پیش نویسی با همکاری و هم فکری احزاب، مجریان و مسئولین تهیه و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مرحله اول این پیش نویس چکش کاری شد و به مرحله بعد برای تکمیل تر شدن رفت.

وی تصریح کرد: موضوعی که شاهد آن هستیم این است که در این پیش نویس به احزاب استقلال بیشتری داده شد و نحوه تاسیس، تثبیت و حرکت هر حزب بر مبنای اساسنامه و مرام نامه آن تغییراتی ایجاد شد. نقش خانه احزاب در قانون دیده شد و نقش دستگاه های نظارتی که پیش از این در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح بود، مقداری شفاف تر گردید و به کمیسیون ملی احزاب تبدیل شد که می تواند در بر گیرنده مسائل احزاب باشد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب ایران در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه ۲۰ آبان با دکتر لاریجانی مطرح کردم  کنش قوانین و تطبیق قوانین با یکدیگر، باید حتما مورد نظر قرار بگیرد چرا که زمانی که ما قانون احزاب را می نویسیم قوانین مرتبط با آن چه می شود؟  پیشنهاد کردم اداره ای در مجلس شکل بگیرد و کارش بررسی اندر کنش قوانین قبل از تصویب باشد. باید قبل از تصویب هر قانون بررسی کنیم که این قانون با قانون دیگری مغایرت دارد یا نه و آیا بر قوانین دیگر تاثیر می گذارد و این تاثیرات مثبت است یا منفی.