در زمانه عسرت، کام جوانان را تلخ نکنیم

 

 

سهراب سهیلی

 

 

ویدئویی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است

که در آن مامور نیروی انتطامی با خشونت

با سه جوان که در حال اجرای موسیقی خیابانی بودند برخورد کرد.

پرسش این است که وظیفه نیروی انتظامی چیزی غیر از برقراری نظم و امنیت است؟

آیا این سه جوان نظم و امنیت شهر را به هم زده بودند؟

آیا شادی و خوشی را به هر بهانه ای تجربه کردن، جرم است؟ زندانی دارد؟‌

می گویند چون در شب شهادت این اجرا صورت گرفته بود

مامور نیروی انتظامی این برخورد را با آنها کرد.

اولا حتی خود ائمه هم راضی به چنین برخورد خشنی به اسم شهادت آنها نیست.

ثانیا مگر مردم اعتقادات ندارند؟

آنها هم دین و مذهب دارند و احترام می گذارند به عقاید دیگران.

هیچ کسی نگفته است که اجرای موسیقی

در شب شهادت جرم است و یا بی احترامی به دیگران.

این چنین برخورد هایی نه تنها جوانان را

به سمت شما با عقاید تندتان نمی کشد بلکه حالت دافعه و نفرت ایجاد می کند.

الان به جای آنکه ماموران نظامی و انتظامی

بذر امید و شادی در دل مردم بکارند

با خشونت های بیجا و رفتارهای دور از شان انسانی

مردم را نسبت به حاکمیت بدبین تر می کنند.

این سیاست قطعا روزی به ضرر بانیان آن می شود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما