اعتراض مولوی عبدالحمید به دین داران بی عمل

 

 

مهرداد شاکری

 

 

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان:

سیستان بلوچستان نیاز به مدیرانی که فقط نماز می‌خوانند ندارد و ما نمی‌خواهیم دولت برای ما پیش‌نماز بفرستد.

 

 

بدون شک سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور

از نظر وجود امکانات رفاهی و حتی حداقلی برای مردم این استان می باشد

و مردم سیستان بدون شک مظلوم ترین افراد کشور می باشند

که با وجود برخورداری از منابع و فرصت های توسعه و پیشرفت

۴۰ سال است در حال پس رفت بیشتر و ویرانی بیشتر می باشد

نگاه بیمار حاکمیت به اهل سنت در این استان

باعث شده این استان در فقر و فلاکت دست و پا بزند

وجود مدیران نالایق و به ظاهر دین دار و لی بی عمل

باعث گردیده که مولوی عبدالحمید

نسبت به حضور این مدیران نالایق در این استان

معترض باشد و فریاد دادخواهی سر بدهد

مردم سیستان و بلوچستان مدیرانی لایق و کارآمد میخواهند

که فارغ از نژاد و مذهب به فکر آبادانی این استان

و بهبود شرایط معیشتی مردم این استان محروم باشند

اما چه میتوان کرد که حاکمیت هیچ تصمیمی

برای حل کردن مشکلات این استان و رسیدگی به حال مردم نداشته و ندارد

این نوع نگاه سیستان را به انبار باروتی بدل کرده

که با کوچکترین جرقه منفجر خواهد گردید

و ترکش های ناشی از این انفجار کل کشور را در بر خواهد گرفت

بیاییم صدای مولوی عبدالحمید را

به گوش حاکمیت برسانیم

و صدای مردم مظلوم سیستان بلوچستان باشیم

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما