به دادِ کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه در خوزستان برسید / محمد کیانوش‌راد

 

 

چرا صدای کارگران شنیده نمی شود؟ مسئولان کشوری و استانی بیخیال شده‌اند.

تجمع اعتراضی و آرام برخی واحدهای صنعتی در خوزستان به قدری تکرار شده که ظاهرا مسولان را بجای تحرک و اقدام برای حل مشکل کارگرانِ معترض، به کرختی و بی‌خیالی و باری به هرسو کشانده است.

کارگران گروه ملی فولاد و گارگران کارخانه نیشکر هفت تپه از جمله کارگرانی هستند که با مشقت و سختی، گذران زندگی می‌کنند. کارگران از دریافت حقوق اندک و بخور نمیر هم محروم‌اند.

دستگیری معلمان معترض به مسائل صنفی در خوزستان نیز از جمله مواردی که به گسترش نگرانی‌ها در میان فرهنگیان شریف کشیده شده است.

تکرار اعتراضات آرام و نجیبانه کارگران در خوزستان، ظاهرا مسولان را پوست کلفت کرده است. تا اتفاق ناگواری نیفتاده است چاره‌ای بیابند.

کارگران جانشان به لب رسیده است. در صورت عدم حل ریشه ای و فوری این اعتراضات و تداوم اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه در آینده می تواند ابعاد غیرقابل پیش‌بینی را در پی داشته باشد.