تحریم ها و ادبیات لمپنی / رضا تجلی

 

 

دکتر روحانی رئیس جمهور اصلاح طلب جمهوری اسلامی، که با بیانات شیرین آزادی و توسعه و امید به آینده، با پشتوانه ۲۴ میلیون رای در رقابت با

شخص اصولگرایِ مورد حمایت رهبری، موفق شد به این مقام انتخاب گردد. پس از مدتی غیبت چند وقت پیش آغاز تحریم های آمریکا را به سخره

گرفت که با تحریم ایران به انزوا افتاده است.

قصد آمریکا براین است تا مردم با احساس سختی، به خیابان ها بیایند و شعار بدهند که ما آزادی نمی خواهیم، ما استقلال نمی خواهیم، ما نوکری

می خواهیم، و .!

تا بحال در این همه اعتراضات کسی از آزادی های نظام جمهوری اسلامی نامی نبرده که به مردم در کوچه و خیابان ها حمله می برند و یا جهت

ممانعت از رفتن مردم به مقبره کوروش چندین ترفند بکار می برند که مردم نتوانند به آرامگاه کوروش برسند و یا مانع دسترسی مردم به آن بشوند.

یا از وجود این همه احزاب آزاد دیگر خسته شده باشند.

حالا رئیس جمهور اصلاح طلب، چگونه با چنین سخنان لمپنی که صرفا از اصولگرایان شاهد بودیم، مواجه باشیم.

این امر موجب اعتراض هواداران خود وی نیز شده است.

با این وصف باید گفت؛ مگر مردم ایران دارای آزادی بودند که حالا خسته شده باشند و بخواهند مدتی اسارت را تجربه کنند؟

آیا دریافت وجه نفت کشورمان فقط با اجازه آمریکا ممکن باشد، این امر استقلال را می رساند؟

بخاطر اینکه بتوانید احیانا تحریم ها را دور بزنید و یا موجبات سرمایه گذاری شرکت های اروپایی را در کشور فراهم سازید و یا آسانتر دلارها را از

طریق بانک های اروپایی وارد کشور کنید؟

چه رفتارها و کردارهایی از خود در مقابل کشورهای اروپایی به نمایش نگذاشتید که فقط با توجه به گوش کردن سخنان شما، چه تعریف ها و

تمجیدهایی از اروپایی ها که نکردید؟!.

و عاقبت مشخص شد که مردم را، البته خودتان را فریب می­ دادید.

چون مردم می ­دانستند سخنان ظریف، فقط ظریف است و نتیجه و اثر دیگری ندارد.

نه آمریکا تحریم شد و نه منزوی و نه ارزش دلارش در جهان کاهش یافت و نه مانع رشد و توسعه اش و افزایش بیکاری مردمش شد.!

اما در این خود فریبی و عوام فریبی، چه حاصل نظام جمهوری اسلامی شد، تا رئیس جمهور را وادار به چنین سخنانی نمایند.

طبق گزارش مجلس شورای اسلامی در این چند ماه گذشته، نرخ رشد کشور به منفی سه(۳%-) و نرخ بیکاری نیز به حدود ۴۰% نزدیک گردید.!

جمهوری اسلامی و دولتمردان آن باید بدانند که به جای خود فریبی و مردم فریبی، صادقانه برخورد نماید.

قیمت دلار را با نمایش و تزریق موقت ارز و نقش بازی های دیگر، نمی توان کاهش داد.

یا تولید کالا و ارز، و یا برگشت وجوه حاصل از فروش نفت در کشور صورت بگیرد تا قیمت دلار حالت تعادلی بیابد.

نه با اعدام چند نفر از دلال های خودی و پائین آوردن صوری قیمت ارز، تعادل اقتصادی به کشور برمی گردد و نه کاهش بحران ارز تداوم می­ یابد.

هنوز تحریم اجرایی نشده بود، جهت دریافت ریال به گران ساختن قیمت کالاها مبادرت کردید و مردم بدبخت را سرکیسه کردید.

نمی دانم چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی از خودش و دولتمردان و رانت خوارانش مایه نمی گذارد و به جیب مردم دست دراز می ­کند.

مگر شما دشمن مردم هستید؟!

شاید هم برای همین باشد که گروهی از مردم اذعان می دارند که چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم !!.