تهدید اروپا توسط عراقچی در صورت خروج اروپا از برجام

 

 

مهرداد شاکری

 

دستگاه دیپلماسی ایران و وزارت خارجه کشور

و در راس آنها حاکمیت در خصوص برجام

به یک جمع بندی کلی رسیده اند

از برجام جز یک قرارداد فاقد توان اجرایی

توسط طرف های ایران در برجام چیزی باقی نمانده است

اروپا اتحاد با امریکا را به اتحاد با ایران ترجیح داده است

اروپایی ها در عمل توان دمیدن روح در کالبد بی جان برجام را ندارند

ایران با آگاهی از این موضوع از یک موضع رسمی

خطرات خروج از برجام را به اروپایی ها یادآور گردید

تهدیدات آقای عراقچی اگر چه تا عملی شدن فرسنگ ها فاصله دارد

و ایران در شرایط فعلی نمی تواند خود را با همه دنیا درگیر نماید

اما از بعد داخلی و سیاست های داخلی کشور

و برای اقناع افکار عمومی

حاکمیت قصد دارد با انجام یک شوی کاملا تبلیغاتی

قدرت خود را به رخ مردم خود بکشد

و بتواند شکست خود را با ایجاد تبلیغات و سر و صدا

در رسانه ها و فضای مجازی پنهان نماید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما