اروپا هم از برجام پا پس کشید ؛ تحریم های جدید در راه است

 

مهرداد شاکری

 

بنا به ادعای رویترز اروپا قصد دارد به بهانه اقدامات امنیتی و تروریستی

اتباع ایرانی منتسب به دستگاه های اطلاعاتی ایران در خاک دانمارک و فرانسه

با وضع تحریم های جدیدی ضمن ممنوع الورود کردن تعدادی از اتباع ایرانی به خاک اروپا

و وضع تحریم های اقتصادی به مقابله با ایران بپردازد

اروپا می خواهد به بهانه های تازه و به طور آبرومندانه از برجام خارج شود

اجرای تعهدات مالی حاصل از برجام با تحریم های جدید امریکا بر علیه ایران

برای اروپایی ها هزینه های سنگینی را به همراه خواهد داشت

اروپا تصمیم دارد به صف حامیان ترامپ برای مبارزه با ایران بپیوندد

تا از این طریق بتواند مانع ضررهای مالی حاصل از باقی ماندن اروپا در برجام شود

از برجام که حاصل چندین سال مذاکره مستمر بود

جز یک نام چیزی باقی نمانده است

اروپا نمی خواهد برای این هیچ باقی مانده متحمل هزینه های گزاف گردد

آنان برخلاف ما دغدغه امنیت ملی دارند

و آرامش و آسایش مردم خود را فدای هیچ چیز نخواهند کرد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما