عطریانفر: دیگر این طور نیست که یکی من یکی تو/ در انتخابات مجلس موقعیت اصلاحات بر اعتدال غلبه دارد/ اعتدال‌وتوسعه در عرض اصلاحات نیست بیشتر پیرو عمل می‌کند

 

 

نگام ، سیاسی _ عضو کارگزاران سازندگی گفت: اگر در سال ۹۴، به اعتبار اینکه حزب اعتدال و توسعه ریاست جمهوری و کابینه را در اختیار داشت حق بیشتری برای جداول اسامی و نامزدهای انتخابات مجلس مطالبه می‌کرد، تصور می‌کنم در سال ۹۸ باید مقداری توقعات خود را کمتر کنند.

به گزارش نامه نیوز ، اگر روزگاری اعتدال و اصلاحات یک روح بودند در دو بدن اما امروز چشم دیدن همدیگر را ندارند. اعتدالی ها، اصلاحات را رفیق نیمه راه می خوانند و معتقدند با فرارسیدن ایام سخت به جای کمک نمک به زخم های دولت می پاشند، در مقابل اصلاح طلبان نیز اعتدال را خائن در امانت توصیف می کنند و می گویند «سرمایه اجتماعی خود را به امانت در اختیار روحانی قرار دادیم اما دولت امانتدار نبود و از سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات حفاظت نکرد».

محمد عطریانفر درباره آینده روابط اصلاحات و اعتدال گفت: اصلاح‌طلبان در انتخابات پارلمان طلایه‌دار و برجسته هستند و حزب اعتدال و توسعه به عنوان همراه و همگام این جریان شناخته می‌شود، آنها در عرض اصلاحات تعریف نمی‌شوند و بیشتر پیرو و هم‌آهنگ‌اند.

وی افزود: البته اصلاحات به طور جد حضور موثر در تصمیم گیری را برای اعتدال و توسعه قائل است. فی‌الواقع اصلاح طلبان به اعتدال در این روند به عنوان یکی از ارکانی که می‌تواند در کنار دیگر احزاب کلیدی و اصلی ایفای نقش کند، نگاه می‌کنند ولی اینکه به عنوان تنها موتلف نگاه کند که تو یکی و من یکی، عمل نخواهد کرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تأکید کرد: قاعده و تکیه گاه اصلی انتخابات مجلس، عمدتا جریان اصلاحات است. در کنار احزاب موثر مثل کارگزاران، اتحاد ملت، کار و اعتماد ملی می‌توان برای اعتدال و توسعه هم موقعیتی بازتعریف کرد. البته مشروط به اینکه خود آنها هم نسبت به این همراهی تمایل داشته باشند.

وی درباره نوع همکاری اصلاحات و اعتدال در انتخابات مجلس یازدهم نسبت به انتخابات مجلس دهم یادآور شد: موقعیت اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۸ از موقعیت ۹۴ شان بیشتر است. و موقعیت اعتدال و توسعه در ۹۸ از موقعیت ۹۴شان در جبهه اصلاحات کمتر است.

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با وضعیتی که اصلاح طلبان با دست قوی‌تری می‌توانند به عنوان چتر حامی برای احزاب از جمله حزب اعتدال ایفای نقش کنند اما این وجه هژمونیک اصلاح‌طلبان به مفهوم عبور از اعتدال و توسعه نیست و از غرض من نباید تلقی مفارقت شود.

عطریانفر اظهار کرد: اگر در سال ۹۴، به اعتبار اینکه حزب اعتدال و توسعه ریاست جمهوری و کابینه را در اختیار داشت حق بیشتری برای جداول اسامی و نامزدهای انتخابات مجلس مطالبه می‌کرد، تصور می‌کنم در سال ۹۸ باید مقداری توقعات خود را کمتر کنند.