محمد جواد ظریف، در دام مجلس و قوه قضائیه ؛ بهترین هدیه دلواپسان به آمریکا و اسرائیل و عربستان

 

سهراب سهیلی 

 

محمد جواد ظریف که با نام پلیس خندان

در عرصه دیپلماسی کشور در جریان مذاکرات هسته ای شناخته میشد؛

کسی که هوش و درایت دیپلماتیک و حقوقی اش مورد تایید دو دولت اوباما و ترامپ است؛

کسی که با سفرهای گوناگون به اروپا بالاخره با هر ترفندی که بود

طرف های غربی و شرقی را قانع کرد که برجام را امضا کند؛

کسی با برجام ایران را نجات داد،

اکنون در دام تندروهای داخلی گرفتار شده است.

از یک طرف مجلس طرح استیضاح او را در نظر دارد

و از طرف دیگر قوه قضائیه به او مهلت ده روزه داده است

تا با ارائه مستندات آنچه درباره پولشویی داخلی گفته است را اثبات کند.

پس از اظهار نظر ظریف، بسیاری از مسئولین با موضع گرفتن بر علیه او

خواهان پاسخ گویی او هستند.

بسیاری این چنین اظهار نظر هایی را گذشته از خلاف واقع بودن،

بر خلاف منافع ملی می دانند.

برخی نیز از گفته های ظریف دفاع می کنند؛

و نگرانی مخالفین ظریف را حمل بر دست داشتن آنها در پولشویی می دانند.

ظریف که در اروپا قهرمان محسوب می شود،

اکنون در داخل در حال به زمین خوردن است.

قطعا رویکرد اصول گرایان تمامیت خواه

ضربه زدن به دولت روحانی است؛

آنها برای رسیدن به قدرت حتی حاضرند

به دشمنان بیرونی نظام نیز کمک کنند.

این اوج ندانستن منافع ملی است؛

در زمانه وحدت و یک دستگی و پشتیبانی،

از کثرت و چند دستگی و مخالفت دفاع کردن

بهترین هدیه به آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی است!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما