پول شویی در تهران ، خون شویی در واشنگتن

 

دعوای جناحهای قدرت در تهران و واشنگتن بعد از اطهارات اخیر اقای ظریف مبنی بر تایید وجود پولشوئی گسترده در ایران از یکطرف و بیانیه دیروز اقای ترامپ در مورد بی اهمیت بودن موضوع قتل خاشقچی و عدم تاثیر ان بر روابط استراتژیک واشنگتن- ریاض از طرف دیگر نقطه عطفی در دعوای جناحهای قدرت در ایران و امریکا است.

در این رابطه بیانیه دفتر رییس جمهور ایران در حمایت از اظهارات اقای ظریف می تواند نشان دهنده وجود هماهنگی قبلی بین رییس جمهور و وزیر خارجه بر سر طرح علنی این موضوع و عزم رییس جمهور برای ایستادگی بر سر تصویب و اجرای لوایح پیشنهادی دولت در مورد پیوستن به اف ای تی اف باشد. از سوی دیگر واکنش قوه قضائیه در مورد سخنان اقای ظریف نشان دهنده عزم نهایی رهبر برای عدم تصویب و اجرای لوایح دولت است.
در صف ارایی بین رئیس جمهور و رهبر بر سر موضوع پیوستن به اف ای تی اف برادران لاریجانی در دو جبهه رویاروی در مقابل یکدیگر ایستاده اند. ولی انچه که در این دعوا تعیین کننده و سرنوشت ساز است موضع و واکنش مردم در برابر این رویارویی است. به نظر می رسد اقای روحانی در صدد است تا پای مردم را به این رویارویی باز کند.
عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و یارانه کشاورزان بیکار اصفهانی و کشاندن پای انها به خیابانها می توانند نشانه هایی دال بر این صحت موضوع باشد. این در حالی است که دولت در سال‌گذشته یازده هزار میلیارد تومان به سپرده‌ گذاران موسسات مالی ورشکسته پرداخت کرد تا شورشهای خیابانی در تهران را بخواباند.

اظهارات اقای ظریف پس از ان صورت می گیرد که چند روز پیش از ان رهبر ایران طی اطلاعیه ایی تمام موسسات اقتصادی زیر مجموعه خود را از پرداخت مالیات به دولت معاف کرده بود و این خود می تواند بزرگترین مصداق وجود پولشویی در ایران و فشار رهبر بر دولت روحانی باشد و اظهارات اقای ظریف را می توان وا‌کنشی از سوی روحانی به این کنش رهبری تلقی کرد.

از سوی دیگر در واشنگتن دعوای ترامپ با هر دو جناح قدرت در امریکا با بیانیه اخیر او وارد مرحله تازه ایی گردیده است. او بی اعتنا به گزارش سازمان سیا مبنی بر حصول اطمینان از دخالت بن سلمان در ماجرای قتل خاشقچی گفته است که شاید او در این قتل دخالت داشته یا نداشته باشد. اما این موضوع بر روابط اقتصادی ریاض و واشنگتن هیچ اثری نخواهد گذاشت و این روابط فارغ از این موضوع چون گذشته ادامه خواهد یافت. و این حرف به معنای خونشویی توسط ترامپ از دستان ولیعهد خونخوار سعودی است که دستش علاوه بر خون خاشقچی و سایر مخالفان رژیم سعودی به خون میلیونها یمنی بیگناه آلوده است.
اما منطق ترامپ سرمایه دار تنها پول و سود است و در دید او خون و جان انسانها و اصول اخلاقی و انسانی و دمکراسی و حقوق بشر هیچ مفهوم و جایگاهی ندارد.
ترامپ با این موضعگیری و طرز تفکر غیر انسانی و عقب مانده اش امریکا را از جایگاه ابر قدرتی کنونی اش بعنوان مهد تمدن و ثروت و قدرت و آزادی و دمکراسی و ضامن تحقق صلح جهانی و توسعه پایدار و حفظ محیط زیست جهانی به پایین می کشد و آنرا به دوران قبل از جنگ داخلی و برده داری و تجزیه ایالتهای شمالی و جنوبی از یکدیگر باز می گرداند. چنانچه نظام سرمایه داری جهانی را به دوران قبل از ظهور انقلاب صنعتی و ظهور مارکسیسم و جهان را به دوران قبل از جنگ سرد باز می گرداند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما