مدیرمسئول روزنامه جوان: ‏کنایه و تمسخر اصولگرایان برای برخی بچه حزب‌اللهی ها تبدیل به پز استقلال شده است

 

نگام ، سیاسی _ عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرامی خود از «کنایه بچه حزب اللهی ها» به اصولگرایان انتقاد کرد.

 

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرامی خود از «کنایه بچه حزب اللهی ها» به اصولگرایان انتقاد کرد و نوشت: ‏به نام ⁧ عدالتخواهی ⁩ کسانی پیدا می شوند که در انقلابی بودن جلوتر از رهبر و در عدالتخواهی جلو تر از علی (ع)و در تقسیم بندی انتصابی-انتخابی جلوتر از تجدیدنظر طلبانی هستند که جلای وطن کرده اند.

 

به گزارش «انتخاب»؛ گنجی نوشت: ‏کنایه و تمسخر اصولگرایان برای برخی بچه حزب‌اللهی ها نوعی پرستیژ دانستن و پز استقلال شده است.

البته این منش میراث دوران “همه یک طرف و من یک طرف “است.

پس از اشباع شدگان این کنایه و تمسخر، در گام بعدی به کسانی می رسیم که دنبال زدن آخرین سنگرند

‏به نام ⁧ عدالتخواهی ⁩ کسانی پیدا می شوند که در انقلابی بودن جلوتر از رهبر و در عدالتخواهی جلو تر از علی (ع)و در تقسیم بندی انتصابی-انتخابی جلوتر از تجدیدنظر طلبانی هستند که جلای وطن کرده اند.