کمیته آراستگی یا گشت ارشاد به سبک لاریجانی

 

مهرداد شاکری 

 

کمیته آراستگی دانشگاه آزاد کار خود را آغاز کرد

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد: کمیته آراستگی دانشگاه آزاد از ابتدای مهر با تذکر به دانشجویان متخلف از قوانین مصوبه پوشش این دانشگاه کارخود را آغاز کرد. در گذشته بندهای مصوبه عفاف و حجاب دانشگاه اجرایی نمی‌شد اما قرار است دانشگاه تمامی آنها را عملیاتی کند.

 

دانشگاه باید محیط و مامنی برای کسب دانش و علم روز دنیا در کمال آرامش و به دور از هرگونه حاشیه و جوسازی و خفقانی باشد

 

نمیتواند دانشجو را که قطعا نسلی تایین کننده در امر ساختن آینده کشور است با برخوردهای غیرعلمی و تحت فشار گذاشتن محدود کند

دانشگاه با پادگان فرق دارد

اما انگار آقای ولایتی قصد دارد دانشگاه آزاد را به پادگان نظامی تحت امر حاکمیت و خود بدل نماید

اما زهی خیال باطل

دانشجو نه در بند میشود و نه قابل سرکوب است

دانشجو مطالبه گر است و فریاد اعتراضش گوش ناشنوای صاحبان زر و زور را کر خواهد نمود

 

دانشجوی ایرانی نیاز به محلی برای رشد و نموی علمی و آموزشی دارد

 

به جای پرداختن به کیفیت پوشش دانشجویان و بی احترامی به آنان کیفیت آموزش را بالا ببریم

 

آموزش کشور نیاز به مسولانی علمی و کارآمد دارد

دانشگاه نیاز به گشت ارشاد و پلیس بازی ندارد

در قرن ۲۱ دیگر نمیتوان دانشجو را با شعار و محدودیت از کسب علم و دانش واقعی دور کرد و اسیر حاشیه ساخت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما