من یک پژوهشگرم و با زبان سیاست بیگانه اما با زبان انسانیت میگویم:مهربان تر باشیم/دریا مهرپیشه

 

کار من تحقیق و پژوهش علمی است

بررسی آمارها و نمودارها

من از سیاست به معنای خاص آن چیزی که بتوانم مثال بزنم نمی دانم

همه جهان من در گوشه آزمایشگاه و پرداختن به مسائل علمی و انجام آزمایشات علمی و یافتن راه حلی جدید از منظر علمی و پژوهشی و پزشکی برای درمان طیف خاصی از بیماران و مبارزه با بیماری های مشخصی خلاصه میشود

اما این روزها مسیر خانه تا آزمایشگاه را که با ماشین طی می کنم دلم به درد می آید از دیدن تصاویر و چهره های نگران و ناراحت مردم

از لرز دخترکی دستفروش و التماس کردنش از رهگذران برای خرید بسته ای آدامس

از قامت خمیده جوانی ۲۰ ساله که شیشه ماشین ها را با نگاهی خیره و درمانده پاک می کند

از تماشای دیدن دختران و زنان خیابانی

از تماشای چهره مادری دل نگران که دست های کودکش را در دست دارد و به سمت ناکجا آباد رهسپار است

تصویرها و چهرها گاه مات و کدرند و گاه واضح و روشن

این روزها اما آنچه را کمتر می بینم و دلم را به درد می آورد دیدن لبخند واقعی مردم شهرم است

لبخندها از گوشه لب ها انگار سال هاست که رخت بر بسته اند

مردم شهر خشن تر و نامهربان تر به هم نگاه می کنند
این روزها مهربانی کم است

نیاز نیست سیاست بدانم که متوجه شوم تمام این رویدادها براثر فقر و نداری و بیکاری و تورم است

دیدن سفره های خالی سیاست نمی خواهد

من از سیاست چیزی نمی دانم اما می دانم که حل مشکلات فعلی کشور با خواست واقعی مسولین امری شدنی می باشد

مسولان کشوری با کمی همت و اراده می توانند مشکلات مردم را حل نمایند

عزم و اراده ای جدی و ملی باید برای حل مشکلات فعلی کشور بوجود بیاید تا شاهد ایرانی آبادتر و آزاد باشیم

ما میتوانیم از این مشکلات عبور کنیم اگر کمی با مردم خودمان مهربان تر و صادق تر باشیم

کمی مهربانی نیاز است آن را از مردم دریغ نکنیم

فارغ از درگیری های سیاسی و جناحی درکشور بیاییم با نگاهی انسان مدار به مردم کشور بیندیشیم

انسانیت حکم می کند که تا آنجا که در توان داریم و حتی گاه فراتر از توان و تا پای جان به مردم خدمت کنیم

مرهمی باشیم بر دردهای بی شمارشان

اگر توان مرهم گذاشتن بر دردها را نداریم این عرصه را به دست کسانی بسپاریم که دغدغه مردم و انسانیت را دارند

از شعارهای بیهوده و پوچ پرهیز کنیم

مردم از ما می خواهند اندکی مهربان تر و انسان تر باشیم

باور کنید اگر بخواهیم می توانیم