تنش در شرق اروپا می تواند کل اروپا را درگیر کند

 

 

سهراب سهیلی 

 

جنگهای ویرانگر گاهی وقتها به علت اتفاقی ساده رخ می دهند.

کشورهای جنگ طلب مترصد فرصتی کوچک هستند تا شعله های جنگ را فروزان کنند.

درگیری اوکراین و روسیه نیز می تواند کل اروپا را درگیر کند.

روسیه علیرغم مخالفت جامعه جهانی، پس از برگزاری همه پرسی،

شبه جزیره کریمه را ضمیمه خاک خود کرد.

پس از آن روابط دو کشور اوکراین و روسیه همیشه پر تنش بوده است.

در روز ۲۵ نوامبر قایق های نظامی اوکراینی وارد مرزهای آبی روسیه می شوند،

که ۳ نظامی اوکراینی بازداشت می شوند.

پس از این اتفاق دولت و پارلمان اوکراین برای ۳۰ روز حکومت نظامی شکل داد.

روسیه مدعی است که به رغم هشدار نیروهای دریایی این کشور،

قایق های اوکراینی حریم را شکستند.

اوکراین مدعی است که هیچ اخطاری از قبل به قایق های اوکراینی داده نشده است.

این اتفاق، سبب شده است که پوتین به اوکراین هشدار بدهد

که عواقب خطرناکی در انتظار نه تنها شرق اروپا بلکه غرب اروپا خواهد بود.

دو کشور آلمان و فرانسه که از عواقب چنین گارد نظامی هراس دارند،

در صدد رفع مشکل دو کشور به صورت مسالمت آمیز هستند.

اما یک نکته را نباید از یاد ببریم ؛

آتش جنگ با یک جرقه روشن می شود؛

حال کی این اتفاق رخ دهد معلوم نیست.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما