من یک نفوذی ام ، شما چطور؟ / به بهانه ادعای مضحک اخیر بنگاه دروغ پراکن فارس مبنی بر دستگیری عوامل نفوذی در بین فعالان حوزه کنترل جمعیت!

 

 

مهرداد شاکری 

بنگاه دروغ پراکن فارس که به لطف رانت های اطلاعاتی حاکمیت و ارگان های نظامی خاص

همواره درصدد خط کشی بین مردم به دو طیف خودی و غیرخودی و نفوذی و غیرنفوذی است

در تازه ترین خبر خود از دستگیری عوامل نفوذی در بین فعالان حوزه کنترل جمعیت خبر داده است

با توجه به نگاه و رویکرد این بنگاه دروغ پراکن هر کسی که بر خلاف منافع حاکمیت

و در جهت منافع مردم گام بر دارد

نفوذی و غیر خودی محسوب می گردد

حال فرقی نمی کند همراهی با مردم و کشور در چه حوزه ای باشد

کافی است دغدغه ات کشور و مردم باشد

تا انگ نفوذی بودن به تو بزنند

فعال حقوق کارگران باشی

یا محیط زیست یا کنترل جمعیت فرقی ندارد

همین که مدح حاکمیت را نمی گویی

و کاسه لیس سرداران فاسد سپاه نباشی

کافی است تا غیرخودی و نفوذی باشی

از درد مردم ایران که بنویسی میشوی نفوذی

میشوی عامل بیگانه

میشوی وطن فروش

کافی است دلسوز کشور و مردمت باشی

تا به این جرم نابخشودنی تکفیرت کنند

و جان شیرینت را بستانند

همصدا با همه دلسوزان کشور و فعالان حوزه های مختلف

که دغدغه ایران و ایرانی را دارند

و به احترام تمام خون های به ناحق ریخته شده

این عزیزان فریاد میزنم که من یک نفوذی ام

شما چطور؟؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما