دشمنی پنهان ولیعهد امارات و سعودی با وجود دوستی و احترام ظاهری / آیا بن سلمان بی تجربه عرصه را به رقیب مرموز اماراتی خود باخته است؟

 

 

نگام ، بین الملل _ اندیشکده مونتین در فرانسه، در مقاله ای به بیان شباهتهای بین ولی عهد سعودی و ولی عهد ابوظبی پرداخته و در این باره نوشت:سرنوشت این دو تن ارتباط محکمی با یکدیگر دارد.

الجزیره نوشت: اندیشکده مونتین در فرانسه، در مقاله ای به بیان شباهتهای بین ولی عهد سعودی و ولی عهد ابوظبی پرداخته و در این باره نوشت:سرنوشت این دو تن ارتباط محکمی با یکدیگر دارد؛ چرا که این دو در واقع بنیانگذار یک طرح استبدادی واحد، بر ویرانه های قومی عربیت هستند.

به گزارش انتخاب، در ادامه این گزارش آمده است: اولین نقطه مشترک بین محمد بن زاید و محمد بن سلمان آن است که این دو با وجود اینکه در مقام ولایت عهدی هستند، مسئولیت اداره کشورهای خود را بر عهده دارند؛ علاوه بر این، هر دو گرایش خاصی به استبداد و در اختیار داشتن قدرت مطلق، دارند.

در این میان، ارتش امارات تلاش می کند در قبال سعودیها برتری نظامی خود را نشان دهد؛ بویژه آنکه این استراتژی اماراتی ها با شناخت آنها از ضعف ارتش سعودی نیز سازگار است.

پشت دوستی ظاهری و احترام متبادلی که بین عربستان و امارات وجود دارد، مقابله ای بین بازهای ابو ظبی و ریاض به چشم می خورد؛ که با برتری نسبی محمد بن زایدِ باتجربه همراه است؛ کسی که از کم تجربگی بن سلمان، برای اظهار برتری خود استفاده می کند.

تشابه بین این دو مرد، جالب توجه است؛ از این جهت که بن سلمان نیز مانند بن زاید، پسر محبوب پدرش است که برای اثبات خود نیاز به رقابت با برادرانش دارد.

فضای سیاسی ریاض از زمان تاج گذاری ملک سلمان، در سال ۲۰۱۵، نشان دهنده حالت هرج و مرجی در این کشور بود، که با بیماری پادشاه، بر این نا به سامانی افزوده شد؛ به همین دلیل، پسر او، محمد، تبدیل به حاکم فعلی مملکت سعودی شد.

در پایان، نویسنده بر این عقیده است که محمد بن سلمان و محمد بن زاید، در حقیقت نمود موج تازه ای از حاکمان مستبد عرب هستند و هیچ نیازی به توجیه قدرت خود با استفاده از یک ایدئولوژی دینی ندارند؛ بلکه منسوب بودن آنها به یک خاندان پادشاهی، برای احتکار سیاست در نزدشان، کفایت می کند. ضمن اینکه در این باره قدرت انتخابی به مردم خود نمی دهند.