آیا حمله به مقر شرکت امنیتی انگلیسی «جی ۴ اس» در کابل و کشته شدن ۱۰ نفر و ۱۹ زخمی اولین ترکش خروج احتمالی اروپا از برجام است؟

 

 

مهرداد شاکری

 

مسئولان بلند پایه حکومتی و نظامی ایران

بارها تهدید کرده اند که خروج اروپا از برجام

باعث گسترش تروریسم و قتل و کشتار و هرج و مرج در منطقه

و شروع دوباره مهاجرت سیل آسا به اروپا می باشد

افزایش حملات تروریستی در عراق و افغانستان

آیا چراغ سبز حاکمیت به گروه های دست نشانده خود

برای هدف قرار دادن اهداف و پایگاه های اروپایی و امریکایی

در منطقه می تواند قلمداد شود؟

آیا خروج اروپا از برجام

شعله های جنگ و کشتار در منطقه را گسترش خواهد داد؟

به نظر می رسد حاکمیت با کمک گروه های نظامی تحت حمایت خود

می کوشد خواسته هایش را به اروپا دیکته کند

و مانع فروپاشی از برجام شود

اروپا باید بین خروج از برجام

یا دست و پنجه نرم کردن با حاکمیت یکی را انتخاب کند

 

نگام ، ناگفته های ایران ما