علی محمد حاضری : مهمترین دستور کار دور جدید شورای عالی اصلاح طلبان محوریت یافتن احزاب و تشکل‌های سیاسی است

 

 

نگام ، سیاسی _ یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: در این مرحله مهمترین مساله برای ما این است که در نظام جدید، توسعه سیاسی به معنی محوریت یافتن احزاب و تشکل های سیاسی پررنگ‌تر شود؛ یکی از محورها همین است که سهم و جایگاه احزاب و تشکل ها پررنگ تر دیده شود.

علی محمد حاضری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا در خصوص شروع به کار دور سوم شوای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به منزله آغاز به کار سازوکار انتخاباتی جریان اصلاحات گفت: فعلا ما در مرحله بحث روی سازوکارها و ساختار هستیم تا صورت جدیدی از این شورای عالی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: هر زمان که این ساختار جدید آماده شود، موضوع انتخابات نیز از دل همین شورا خارج خواهد شد  که البته ما هنوز وارد آن مبحث نشده‌ایم .

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار و آیین نامه شورای عالی سیاستگذاری، گفت: در این مرحله مهمترین مساله برای ما این است که در نظام جدید، توسعه سیاسی به معنی محوریت یافتن احزاب و تشکل‌های سیاسی پررنگ‌تر شود؛  یکی از محورها همین است که سهم و جایگاه احزاب و تشکل‌ها پررنگ‌تر دیده شود.

وی افزود: بحث دیگر نیز این است که ساختار تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف جریان اصلاحات بر سازوکارهای مبتنی بر خرد جمعی استوار باشد و بر نقش آفرینی اشخاص حقیقی غلبه پیدا کند. بزرگان جریان اصلاحات در ساختار جدید باید سازوکار سازی انجام دهند و تصمیمات بر عهده خرد جمعی گذاشته شود به این معنی که اثر بزرگان در این مجموعه در ایجاد نظام تصمیم‌گیری و  نه خود تصمیم‌گیری باشد.

وی همچنین در خصوص فضای موجود کشور و این تحلیل که اگر امروز وارد فضای انتخابات شویم سبد رای اصلاح‌طلبان وضعیت قابل قبولی نخواهد داشت، گفت: با کلیت این بحث موافق هستم اما آن چیزی که امروز در دستور کار جریان اصلاحات قرار دارد و اولویت ما است ساختن استخوان بندی شورای عالی است و بحث محتوایی باید بعد از این انجام شود.

✍️ دیدگاه شما 🙏