استیضاح آقای دکتر ظریف!

 

مصطفی معین 

 

محمد جواد ظریف: “منافع ده‌ها هزار میلیاردی دلیل فضاسازی علیه لوایح پول‌شویی است!”

“گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار می‌کنند”.

در اوائل مسئولیت آقای دکتر ظریف و مذاکرات برجام،

در رسانه ای از ایشان نقل شده بود که :

یا من قهرمان ملی می شوم و یا من را بر دار خواهند کشید!

ولی باید گفت که سفلگان معتاد به فساد پول شوئی و حرام خواری

در نهایت توهمات خود را به دار خواهند زد! ،

البته جامعه ما نیز که قهرمان فرصت سوزی، خانه نشین کردن سرمایه های ملی خود

و یا صادر کردن آنها به خارج از کشور است!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما