پای ژن های خوب به صدا و سیما هم باز شد ، فرزند حداد عادل هم به صدا و سیما رفت

 

مهرداد شاکری

 

فرزند حدادعادل هم در صداوسیما پست گرفت

طی احکامی از سوی میرباقری معاون رئیس سازمان در امور سیما، اعضای شورای اندیشه ورزی شبکه سه منصوب شدند.

علی اصغرپورمحمدی
میثم نیلی

فریدالدین حداد عادل

سیداحمدعبودتیان

جعفر عبدالملکی

پیشتر نیز علی فروغی فرزند باجناق غلامعلی حداد عادل به ریاست شبکه ۳ منصوب شده بود.

به نظر می رسد صدا و سیما که پیش از این به طور محسوس نامحسوس ت

وسط حاکمیت برای بیان نگاه تک بعدی تندروها و حاکمیت مورد استفاده قرار می گرفت

و صدا و سیمای میلی به نوعی انعکاس رفتار حاکمیت و تندروها بود

این روزها دارد به محلی برای حضور نزدیکان و وابستگان حاکمیت تبدیل می گردد

حضور فرزند حداد عادل در صدا و سیما و همچنین فرزند باجناق آقای حداد عادل به عنوان مدیر شبکه ۳

بیانگر دور خیز حاکمیت برای قرار دادن مهره های مورد اعتماد و اطمینان خود در این سازمان باشد

حضور اینگونه افراد با تفکرات بسته و معیوب و تنگ نظرانه و امنیتی

قطعا خبر از اتفاقات جدیدی در کشور می دهد

که که بزودی به وقوع خواهد پیوست

و این گونه افراد برای مدیریت اتفاق های شوم در پیش رو در صدا و سیما حضور دارند

در حالی که بیکاری در بین تحصیل کردگان دانشگاهی بیداد میکند

استخدام فرزندان و وابستگان سران نظام و حاکمیت در مناصب خاص

و بدون طی کردن مراحل اداری و بدون درنظر گرفتن شایسته سالاری

کشور را به سمت اداره شدن کامل توسط یک طیف و جریان خاص پیش میبرد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما