خط فقر به بالای ۶ میلیون تومان رسید ، ۸۰ درصد مردم در زیر خط فقر

 

مهرداد شاکری

 

خط فقر چند میلیون تومان است؟

حسین راغفر استاد دانشگاه:

برای کلان‌شهر تهران باید به بالای ۶ میلیون تومان رسیده باشد.یعنی بیش از ۵۰ درصد جمعیت ساکن تهران.

در شهرهای دیگر خط فقر از ۳/۵ تا ۴ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.

درحالی که در کلان شهر تهران خط فقر به بالای ۶ میلیون تومان رسیده است

و بیش از ۶۰ درصد مردم تهران در زیر خط فقر به سر میبرند

این آمار در کل کشور و با احتساب حداقل دستمزد و مزایا برای کارمندان و کارگران

در شهرهای دیگر ۸۰ درصد از مردم کشور در زیر خط فقر بسر می برند

این آمار برای کشوری که از نظر منابع ثروت و ذخایر نفتی و معدنی جزو ده کشور اول دنیا محسوب میشود

جای تاسف و جای تامل دارد

این بدان معنی است که حاکمیت با اعمال سیاست های اشتباه اقتصادی

و غافل شدن از تامین نیازهای اولیه و حداقلی مردم

عملا باعث شده تا اکثر مردم کشور در زیرخط فقر زندگی کنند

این یعنی ۸۰ درصد مردم کشور اولین مطالبه اشان تامین مایحتاج روزانه و تامین غذا و مسکن می باشد

و تمام فکر و ذهنشان درگیر چگونه اداره کردن زندگی با حداقل درآمد است

این یعنی مردم فقیر و گرسنه دیگر جان و توانی برای اندیشیدن به دیگر مطالباتشان ندارند

شکم های گرسنه و ذهن های خسته توانی برای اندیشیدن به دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی ندارند

واین درست همان چیزی است که حاکمیت میخواهد

تحت فشار قرار دادن مردم از بعد اقتصادی و معیشتی

دست حاکمیت را برای چپاول ثروت های ملی و هرگونه جرم و جنایتی باز می گذارد

حاکمیت با این روش به استمرار حکومت خود بر فقرا و گرسنگان ادامه خواهد داد

و صدای معترضان را در نطفه خفه خواهد کرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما