فضای مجازی در اختیار کامل نیروهای مسلح

 

 

مهرداد شاکری

 

با طرحی که ۹۵ نفر از نمایندگان مجلس ارائه کرده اند

اختیار صیانت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی

در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد

و هر شهروند حتی برای تاسیس یک گروه و کانال در فضای مجازی

باید اول مجوز کسب کند

این طرح باعث خواهد شد تا فضای مجازی عملا امنیتی شود

و عضویت در پیام رسان های خارجی

و فعالیت در آن جرم محسوب گردد

فعالیت کاربران فضای مجازی در پیام رسان های داخلی

منجر به کنترل کامل شهروندان از طرف نیروهای مسلح خواهد شد

حریم خصوصی افراد نادیده گرفته خواهد شد

و نیروهای مسلح به حریم خصوصی شهروندان تجاوز خواهند کرد

حاکمیت با این طرح میخواهد

کنترل تمام زندگی مردم را در اختیار داشته باشد

این طرح میتواند خط پایانی باشد

برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات

این طرح صیانت از حاکمیت است در مقابل هر صدای معترض

فضای مجازی پس از این تبدیل به یک فضای ترسناک خواهد شد

فضایی که در آن بازجوها به سلام ساده بین شهروندان

و یک گفتگوی ساده خانوادگی هم نظارت خواهند کرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما