از هم پاشیدگی جامعه ایرانی پیش از فروپاشی حاکمیت

 

سبز اندیش 

 

این سالها شیرازه ی جامعه ایرانی خیلی زودتر از حاکمیت کشور فروپاشیده،

حالا فقط مانده “جلد زمخت”ش که حاکمان این نظام اند.

نمی دانیم پس از سقوط حاکمیت، آیا شورای انتقالی و یحتمل، “حاکمیت نسبتا ملی” آینده،

قادر خواهد بود مانع از ترکش های بنیادگرایانه و “سوپرالقاعده” ی این “جمهوری رفته” در ایران و جهان شوند؟!

و مهم تر اینکه، نظام مستقر و برآمده از آرای ملی آینده،

آیا قادر خواهدبود جامعه ی تکه تکه شده و فروپاشیده ی ایرانی را

حول محور مشترکات انسانی و اخلاقی و فطری، جمع آوری و منسجمش کند

و “زندگی متعادل” ببخشد

و در بازاحیایی هویت و فرهنگ ایرانی بکوشد؟

و ایرانیان حس کنند دارند زنده می شوند.

دارای انگیزه و حرکت و پویایی اند

و بشود در درازمدت، تنوع جلوه هایش را در شادی های واقعا ملی دید؟

آیا این یک “رویا”ست؟!

اما نشانه ها حکایت از تحققش دارند.‌

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

✍️ دیدگاه شما 🙏