سپاه به دنبال فتوای مراجع برای ورود مستقیم به جنگ در یمن است

 

 

مهرداد شاکری

 

دیدار مشاور عالی نظامی رهبر ایران سردار رحیم صفوی با سه تن از مراجع شیعه در شهر قم

که در سکوت کامل خبری انجام گرفته است

حکایت از برنامه پنهان سپاه در آینده ای نزدیک دارد

در این دیدار سردار رحیم صفوی آخرین تحولات در منطقه و صف آرایی آنچه سپاه نیروهای مقاومت عنوان می کند

در مقابل غرب و عربستان سعودی به اطلاع مراجع تقلید تشیع در شهر قم رسیده است

مرور نقشه های پیشروی نیروهای مقاومت

و توانایی های نظامی و اطلاعاتی و لجستیکی سپاه و متحدانش در خارج از مرزها با مراجع

امری کم سابقه محسوب می شود

انگار عملیاتی بزرگ در راه است و شب عملیات است

سپاه قصد دارد برای برون رفت از بحران های فعلی در منطقه و جهان

نظر مثبت مراجع بزرگ شیعه را برای صدور فتوای جنگ با عربستان در جبهه یمن بدست آورد

این بلندپروازی سپاه می تواند باعث کاهش محبوبیت مراجع بزرگ در نزد مردم در صورت شکست در جنگ شود

در صورت پیروزی هم سپاه آن را به پای بصیرت خود خواهد نوشت

بازی خامنه ای و سپاه با مراجع بزرگ شیعه وارد مرحله تازه ای شده است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

✍️ دیدگاه شما 🙏