پس از ظریف این بار تاکید دوباره جهانگیری بر وجود پولشویی در ایران

 

 

مهرداد شاکری

 

جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:

باید روزنه های فسادزا در کشور که موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود، شناسایی و مسدود شود

این صبحت آقای جهانگیری تاکید مجدد دولتمردان بر وجود شبکه عظیم پولشویی در کشور می باشد

شبکه ای گسترده و صاحب نفوذ که با استفاده از رانت های اطلاعاتی و حمایت های سرداران فاسد سپاه چندین دهه می باشد

که با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به شکل گسترده و سازمان یافته

یکی از پیچیده ترین سازمان های تجارت و ترانزیت مواد مخدر را در سطح دنیا در اختیار دارند

سود حاصل از این تجارت عظیم برای طیف خاصی از سرداران فاسد سپاه

که از حمایت های همه جانبه رهبر ایران برخوردار می باشند

چندین میلیارد دلار در سال می باشد

سپاه به تجارت مواد مخدر به عنوان یکی از شاهرگ های اصلی ادامه حیات خود نگاه می کند

و به نظر می رسد به این راحتی حاضر به کنار گذاشتن تجارت شوم خود نباشد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

✍️ دیدگاه شما 🙏