راستی ۳۰ میلیارد دلار پول گمشده کجاست؟!

 

 

امیر رضا ستوده

 

سعید لیلاز، فعال سیاسی و اقتصاددان در آخرین مصاحبه اش با یکی از روزنامه ها

سخنی گفته که در صورت صحت گفته اش باید به حال و روز ملت و مردم گریست و ضجه زد.

او گفته است فقط در امسال مبلغ ۳۰ میلیارد دلار از پول های دولت-بخوانید ثروت ملت مظلوم-گم شده است.

من از وقتی که خبر را خواندم شوکه ام.یعنی یکجورایی حالت دیوانه ها را دارم.

امروز از یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و از مدیران جناب سید محمد خاتمی صحت و سقم این خبر را پرسیدم.

ایشان هم علاوه بر تایید این خبر گفت:”مبلغ ۳۰ میلیارد دلار گمشده مربوط به عدم بازگشت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است

که برخی از صادرکنندگان گرفته اند و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکرده اند.”

من بینوا می خواهم در این جا به دور از سخنان خیلی پیچیده و غامض اقتصادی، سیاسی،فلسفی و اجتماعی

گریزی بزنم به قیمت کاغذ و مقوا در این روزها.

امروز قیمت گلاسه و مقوا را از یکی از قدیمی ترین کاغذفروشان ظهیرالاسلام پرسیدم.

ایشان هم به سخره و طنز گفتند :”دیگر باید قیمت کاغذ و مقوای پایین را در خواب ببینید.

بروید کتاب هایتان را روی پوست شیر و پلنگ و آهو چاپ کنید!

“آن وقت همین کاغذفروش محترم-واقعا نمی خواهم مسئله را شخصی کنم-کلی ملک و املاک دارد

و اصلا نه مشکل فرهنگ دارد و نه سرانه ی پایین مطالعه.

اصلا گور بابای کتاب بالاخص کتاب های عمومی و کودک و نوجوان.

خدا برکت بدهد به شرکت های دارویی و ناشران کنکوری و قس علی هذا بقیه ی حرف!

تا آنان زنده اند و پابرجا و “فلان کاغذفروش ظهیرالاسلام”هست

و امثال من ناشر با چهل و دو سال سابقه ی یک لاقبا را به استهزا می گیرد

و به ریشم می خندد،دیگر غم و غصه ای نیست.

واقعا چه کس یا کسانی مسئول این وضعیت غیرشفاف و مبهم عرصه های عمومی از جمله اقتصاد و فرهنگ اند؟

راستی ۳۰ میلیارد دلار پول گمشده کجاست؟!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏