من اگر جای رییس جمهور بودم چه بسا تا به حال از غصه مرده بودم

 

 

احمد پورنجاتی

 

این دولت، هرناتوانی وسست عهدی یا نقص و عیبی دارد،

در عوض از خونسردی و روحیه ای مثال زدنی برخوردار است

که باب ثبت در تاریخ دولت های پشمک نشان است.

انگار نه انگارکه فلان جای ملت، هر روز در رویارویی با چالشی در چه دمای نقطه ی ذوبی در حال ورجه وورجه است.

افسوس که قدر این وقار مقتدرانه را نمی داند، ملت پر توقع.

من اگر جای رییس جمهور بودم چه بسا تا به حال از غصه مرده بودم.

ولی نیستم که…

خیلی وقت پیش، «عمه جان» پیشنهاد کرد اگر خواستید دو تابعیتی شوید،

از محدوده ی کشورهای دوست و برادر :

عراق، سوریه، روسیه و بخش حوثی یمن، فراتر نروید.

وگرنه ناگزیر می شوید در زمینه های زیست محیطی یا جمعیت شناسی یا نمک نشناسی جواب پس بدهید.

به قول بابا برقی:

مصرف بی رویه

اینا چیز بدیه…

فهرست چیزهای بد، در دست منشی مدیر کیهان است.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما 

 

✍️ دیدگاه شما 🙏