امر ملوکانه را پس نمی گیرم ، هر چه می خواهید فریاد بزنید

 

 

حسین رزاق 

 

چند روز قبل ، بعداز درس خارج آقای ⁧‫خامنه‌ای‬⁩

یک طلبه جلو رفته و با صدای بلند گفته

چرا درباره ⁧‫قانون منع بکارگیری بازنشستگان‬⁩ شما ⁧‫حکم حکومتی‬⁩ دادید؟

این نقض قانون را ⁧‫بدون استثنا‬⁩ بنام شما مینویسند.‬

‫رهبر هم ناراحت شده و سر طلبه داد زده که صدایت را بلند نکن؟!‬

‫صدای مردم بلند شده، بشنوید حضرت آقا.‬

‫البته فردای آن روز آقای ⁧‫خامنه‌ای‬⁩ بابت فریاد زدن بر سر آن طلبه عذرخواهی کرده

اما از ⁧‫حکم حکومتی‬⁩ خود دفاع کرده که در موارد خاصی لازم بود برخی بازگردند!‬

‫یعنی صدای بلند مردم را حتی با ناراحتی هم میشنوم

اما امر امر ملوکانه است!

هرچه میخواهید فریاد بزنید!‬

✍️ دیدگاه شما 🙏