“مقصر کیست” / خاطره باقری

باز هم قتل باز هم کشتار باز هم ریخته شدن خون زنان و کودکان و مردم بی گناه.

حمله انتحاری در بندر چابهار که دو کشته و ۲۷ زخمی در پی داشت و در بین مجروحین زن باردار و کودکان و

جوانان هم بودند.

تا کی باید خبرهای تلخ بشنویم؟

کشته شدن حق مردم نیست.

مسئولیت این حمله تروریستی را گروه انصار الفرقان از گروه های شبه نظامی سیستان و بلوچستان برعهده گرفته

است.

بعد از قضیه تحریم ها بندر چابهار از تحریم ها استثنا شد و جالب این جاست که این حمله و کشتار ناعادلانه

درست بعد از استثنای بندر امن چابهار از تحریم ها اتفاق افتاده و امنیت چابهار را دچار چالش کرده

مقصر کیست؟

گناه مردم چیست؟

چرا افراد بی گناه باید بازیچه ی دست این بازیگران فیلم های سیاسی و دست های پشت پرده شوند؟

پیروزی در این میدان نابرابر به چه قیمتی؟

مردم را قربانی بازیهای کثیفشان میکنند تا فقط به اهداف و منافعشان برسند و اصلا برایشان مهم نیست عاقبت و

نتیجه چه میشود.

مردمی که تمام طبعات و ضررهای تحریم متوجه آنان است و هر روز به بهانه ای باید تقاص پس بدهند و هر روز

با نمایشی جدید برای مدتی سرشان را گرم میکنند تا نفهمند که عمق فاجعه و بدبختی کجاست.

آنقدر هر روز خبرهای ناگوار شنیده اند که دیگر گوش هایشان به چنین خبرهایی عادت دارد و دیگر فرصتی برای

غصه خوردن پیدا نمیکنند.

آنقدر زجر میکشند زیر بار مشکلات زندگی که دیگر به درد عادت کرده اند و نایی برای اعتراض ندارند.

حق مردم کشورم این نیست مردمی به این اندازه نجیب که زیر این همه ظلم و جنایت صبورانه سکوت میکنند

✍️ دیدگاه شما 🙏