اصلاح طلبی از طریق رای دادن با چالش جدی رو به رو شده است

یدالله اسلامی

یشنهادات برای تلاش برای ماندن و یا کمک به ماندگاری برخی در قدرت

هیچ کمکی به اصلاح امور نکرده و نمی کند .

اصلاحات قدرت محور را  باید واگذاشت

و به سوی اصلاحات مردم محور گام برداشت.

تلاش برای دست یابی به پست ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس

برای این است که نهاد مجلس و ریاست جمهوری مسیر اصلاحات را هموار کنند

ولی ریاست جمهوری تنها برای ریاست

و یا نمایندگی مجلس تنها برای نمایندگی

فرو کاستن اصلاحات به قدرت خواهی است

و مسیر نادرستی است

نگام ، ناگفته های ایران ما

✍️ دیدگاه شما 🙏