۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه‌ها – موزه ملی ایران باستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، موزه ملی ایران در تهران واقع است و از مکانهای دیدنی این شهر محسوب میشود. موزه ملی ایران شامل دو ساختمان مجزا به نامهای موزه ایران باستان (تاریخ تاسیس ۱۳۱۶ هجری شمسی) و موزه دوره اسلامی (تاریخ تاسیس ۱۳۷۵ هجری شمسی) است هم اکنون موزه ملی ایران سیزده بخش مختلف شامل بخشهای پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی، مهر و سکه، مرمت، بخش کتیبه ها، کتابخانه و مرکز اسناد، پژوهشی تاریخ هنر ایران، پژوهشی تاریخ تمدن ملل، عکاسی، روابط عمومی و روابط بین الملل و پایگاه اطلاع رسانی و حفاظت فیزیکی را در برمی گیرد، که در طی سالیان متمادی در فضای داخلی موزه ملی ایران راه اندازی شده است.