افزایش آشپزخانه های ساخت مواد مخدر صنعتی در پی تشدید فقر در ایران

مهرداد شاکری

تهران و کرج به عنوان کلان شهرهای ایرانی همزمان با گسترش فقر و بی کاری و فساد و فحشای ناشی از فقر و گرانی و تورم ، روز به روز شاهد گسترش تولید و استفاده از ماده مخدر شیشه می باشد
در اکثر مناطق این شهرها مردم برای تامین مایحتاج زندگی خود دست به کارهای خلاف و خطرناک می باشند
آشپزخانه های ساخت ماده مخدر و توهم آور شیشه طبق تحقیات و رصد همکاران نگام در این دوشهر از افزایش حداقل۳۷ درصدی روبرو بوده است
این امر در طولانی مدت جامعه ایرانی را به سمت یک فروپاشی داخلی و کامل سوق خواهد داد
ارزان بودن و در دسترس بودن مواد مخدر ضمن افزایش فروش این مواد باعث بوجود آمدن گروه های مختلف ساخت و فروش و قاچاق مواد مخدر در این شهرها و کل کشور گردیده است.
حاکمیت توان مقابله با این مشکلات خودساخته را از دست داده و بزودی در آتش قهر و خشم خانواده های قربانیان مواد مخدر سنتی و صنعتی خواهد سوخت