۹۰ شخصیت سیاسی، آماده انتخابات می‌شوند

شنیده ها

هر چه به ایام انتخابات نزدیکتر میشویم، کم کم چهره هایی که قصد حضور در این رقابت را دارند، نیز مشخص می‌شوند.

حدود ۹۰ چهره شاخص سیاسی در حال آماده سازی ستادهای خود در انتخابات هستند.

این افراد با سفرهای استانی یا جلسات مختلف در حال تشکیل ستادهای انتخاباتی هستند.