نامه آتنا دائمی در رابطه با وضعیت محمد نظری؛ ۲۴ سال یعنی ۸۷۶۰ روز و شب

نگام، حقوق – آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین طی نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت محمد نظری،

ادامه مطلب...

آخرین وضعیت آتنا دائمی در بیستمین روز از اعتصاب غذا

نگام، حقوق بشر – آتنا دائمی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در بیستمین روز از اعتصاب غذای خود

ادامه مطلب...

عفو بین الملل؛ آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر همچنان در اعتصاب غذا

نگام، حقوق بشر – سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی،

ادامه مطلب...