تایید ۸۵ فیلم برای اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان

نگام،‌ فرهنگ و هنر- آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فهرست تایید شده فیلم‌هایی که برای شرکت در رقابت برای جایزه

ادامه مطلب...

۸۵ کشور وارد رقابت بخش فیلم خارجی‌زبان شدند

نگام، فرهنگ و هنر- آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسامی فیلم‌های معرفی‌شده برای حضور در بخش فیلم خارجی‌زبان هشتاد و

ادامه مطلب...