رئیسی ضمن حمله به رهبران جنبش سبز، انتخابات را مهندسی شده و تقلبی قلمداد کرد

نگام _ سیاسی _اکبر گنجی ، ویژه خبرنامه گویا ابراهیم رئیسی در ۷ خرداد ۱۳۹۶ در جمع طرفداران خود گفت

ادامه مطلب...

طرح “قتل عام درمانی” و “خلافت اسلامی” آیت الله قتل عام برای ایران / اکبر گنجی ( ویدئو )

ادامه مطلب...