گفتگوی نگام با ابراهیم ملکی فعال سیاسی/حکومت مطلقه در هر شکلی که باشد محکوم است،چه چکمه و چه نعلین

نگام ، مهردادشاکری _ در چهلمین سالگرد انقلاب سال ۵۷ به رهبری آیت االه خمینی جهت بررسی اجمالی علل و

ادامه مطلب...

نسل ۵۷ نسلی است مورد تکریم نه نکوهش وسرزنش / ابراهیم ملکی

نسل ۵۷ نسلی است بزرگ وقابل تکریم واحترام ،نسلی که بدون برخورداری از فضای ارتباط جمعی با دست خالی توانست

ادامه مطلب...

مشت و درفش / ابراهیم ملکی

ملت ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و همدلی و همگرایی بین تمامی اقشار مختلف جامعه است.جامعه ای

ادامه مطلب...

گوشه ای از تاریخ مشروطه / ابراهیم ملکی

شاه نیرنگ باز قاجار ، فردی را بامقدار زیادی پول نزد عبدالبهاء افندی فرستاد که او تقدیر نامه هایی به

ادامه مطلب...

دبیرشورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی محصورین ؟! / ابراهیم ملکی

  جناب شمخانی درباره مساله حصر گفته: آنها «یعنی محصورین ثلاثه » هر کسی را که اراده کنند می توانند

ادامه مطلب...

“خود باختگی ” / ابراهیم ملکی

  خودباختگی نوعی بیماری روانی است که در ممالک استبداد زده شایع است وبه مراتب ازهربیماری وطاعونی بدتر و خسارت

ادامه مطلب...

فرش قرمز برای جنگ افروزان پهن نخواهند کرد / ابراهیم ملکی

برجام یک معاهده ویک توافق بین دو دولت نیست. بلکه یک معاهده بین المللی ویک دست آورد بزرگ جهانی است

ادامه مطلب...

شکست منادیان اخلاق / ابراهیم ملکی

حصر و زندانی کردن منتقدین پرده ریا وتزویر را کنار زد وچهره وماهیت اصلی منادیان دروغین اخلاق را به نمایش

ادامه مطلب...

جنگ نعمت نیست بلکه نقمت است

جنگ نعمت نیست بلکه نقمت است بشر با نرم خویی موفق شده است که حیوانات وحشی را رام کند ولی

ادامه مطلب...

شیخ الاسلام شهر

گویند شیخ الاسلام شهر ، شربه پاکرده ، وحکم بر ممنوعیت کنسرت درشهر داده. وحریم امامت را به ارض طوس

ادامه مطلب...